Anxo González Guerra//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Día das Letras Galegas 2017:

Carlos Casares - Monólogo


Música:

»Letras de 182 cantigas populares galegas


Exercicios de Morfoloxía:

»Pronome persoal
»Substantivo e adxectivo
»Verbo
»Artigo
»Demostrativo
»Posesivo
»Cuantificadores e identificadores
»Numeral
»Adverbio
»Preposición
»Conxunción


Máis exercicios de Lingua:

»Ortografía
»Fonemática
»Léxico: formación e significado
»Análise: morfoloxía e sintaxe
»Desviacións da lingua normativa
»Frases e ditos
»Test variados para Galego
»Axuda para escribir "en liña"


Axuda para a aula de Galego:

»Textos variados para practicar
»Vídeos para lingua e literatura
»Lecer, pasatempos en galego
»De que falar nas aulas de secundaria?
»Minigramática de galego
»Apps para practicar o galego
»Ligazons na rede para o galego
»Exercicios para xente de Ed. Primaria


Axuda para profesorado de secundaria

»Programacións de LGeL, traballo na AulaVirtual


Últimas achegas a ogalego.gal:

»Desviacións da lingua estándar. Actualizado. 20/02/17
»Monólogo (Vento ferido). Carlos Casares
. Comentario e Vídeo. 15/02/17
»Letras de cantigas populares 15/02/17 (engadida 1 nova)
»06/02/17: Lingua Galega e Literatura. 2º Bach. PAU. Actualizado
»Comentarios De catro a catro, Manuel Antonio (actualizados textos)
»22/01/17
: Programacións de LGeL, traballo na AulaVirtual
»
27/10/16: Literatura Galega do S. XX e da Actualidade. 2º Bach. Actualizado

qr
Carballo Calero