Día das Letras Galegas 2017: »Carlos Casares - Monólogo


Música: »Letras de 182 cantigas populares galegas


Exercicios de Morfoloxía: »Pronome persoal /-/ »Substantivo e adxectivo /-/ »Verbo /-/ »Artigo /-/ »Demostrativo /-/ »Posesivo /-/ »Cuantificadores e identificadores /-/ »Numeral /-/ »Adverbio /-/ »Preposición /-/ »Conxunción
Máis exercicios de Lingua: »Ortografía /-/ »Fonemática /-/ »Léxico: formación e significado /-/ »Análise: sintaxe /-/ »Desviacións da lingua normativa /-/ »Frases e ditos /-/ »Test variados para Galego /-/ »Axuda para escribir "en liña"

Axuda para profesorado de secundaria: »Programacións de LGeL, traballo na AulaVirtual

Últimas achegas a ogalego.eu:

»Substantivo e adxectivo. Actualizado. 23/03/17
»Pronome persoal. Actualizado. 22/03/17
»09/03/17: Literatura Galega do S. XX e da Actualidade. 2º Bach. ABAU. Actualizado
»
Análise sintáctica. Actualizado 02/03/17
»Desviacións da lingua estándar. Actualizado. 20/02/17
»Monólogo (Vento ferido). Carlos Casares
. Comentario e Vídeo. 15/02/17
»Letras de cantigas populares 15/02/17 (engadida 1 nova)
»06/02/17: Lingua Galega e Literatura. 2º Bach. PAU. Actualizado
»Comentarios De catro a catro, Manuel Antonio (actualizados textos)
»22/01/17
: Programacións de LGeL, traballo na AulaVirtual

qr
Carballo Calero